077-5509948 יצירת קשר שאלון מבדק חדירה תחת מתקפת סייבר?

חברות רבות העוסקות בתחום הרפואה או מאגדות מאגר מידע רפואי מתעניינות באותה רגולציית HIPAA אשר מיושמת במדינות רבות ברחבי העולם. שכן, יישום והטמעתה של הרגולציה גם בחברה שלהם, תפתח בפניכם אפשרויות רבות בכל הקשור אל עבודה משותפת עם השוק הבינלאומי. במאמר זה נרחיב באשר לסיבת ההתעניינות ונגולל בפניכם

  • מה זה HIPAA ?
  • מהו תקן HIPAA ?
  • וכיצד ניתן ליישם ולהטמיע רגולציה זו בארגון ?

תוכן עניינים רגולציית HIPAA

תקן רגולציית HIPAA

מהו תקן HIPAA

חשוב לדעת שלא מדובר על תקן HIPAA אלא על מסגרת הכוללת סדרת תקנות המיועדות לשימוש בכל הקשור אל נתונים דיגיטליים רפואיים. המטרה העיקרית של תקנים אלו היא לפקח על השימוש במידע אישי של מטופלים על ידי ארגונים כאלו ואחרים ולמנוע מצב בו תהיה דליפת מידע רפואי לגורמים שאינם מורשים, כלומר גורמים שאינם מורשים (באמצעות המטופל ו/או באי כוחו), למידע הרפואי של המטופל, אותו מידע המצוי בבסיס הנתונים של אותה חברה המאגדת את כל הנתונים אודותיו.

חשוב לדעת שנכון לשנת 2020, עדיין יש חברות רבות אשר מתקשות ליישם את כל הקשור אל רגולציית HIPAA. שכן, עמידה בכל הנהלים והתקנות מהווה אתגר עבורן. הפתרון כאן הוא לשכור את שירותיהם של מומחים בתחום יישום והטמעת רגולציית HIPAA (וכמובן בתחום אבטחת מידע רפואי). הבעייתיות של חברות רבות ליישם את הנהלים נובעת לעיתים מחוסר מקצועיות והבנה של הנהלים וכן כתוצאה מחוסר ידע בכל הקשור אל התקנים. כמו כן, ישנם תחומים רבים לגביהם אותה חברה צריכה להגיע להחלטות חשובות הקשורות אל תיעדופים של החברה. משימות אלו אינן פשוטות כלל וכלל ולכן פנייה אל מומחים בתחום אשר ילמדו את החברה על כל תהליכיה, יכולה לפתור את המורכבות של יישום והטמעת תקני הרגולציה, שכן לאחר היכרות מעמיקה עם החברה על כל היבטיה, המומחה ינחה את החברה ובהתאם היא תוכלו להגיע להחלטות הנכונות לה, ליישם ולהטמיע את רגולציית ה- HIPAA.

חשיבותו של תקן HIPAA

קבלת הסמכה לתקן HIPAA עשויה לסייע בהתמודדות במכרזים, בכניסה לשווקים חדשים ואפילו בינלאומיים, וכן, בהתמודדות עם הדרישות הרגולטוריות השונות שלא מקלות כלל וכלל. לכן, החוק מאפשר לארגונים שונים להגדיר בעצמם את ההטמעה ויישום הדרישות בהתאם לצרכיי הארגון כמו גודל הארגון, יכולותיו, תשתיות טכנולוגיות הקיימות בו, מורכבות, עלויות, הזדמנויות, סיכונים.

ניתן גם להשיג עמידה בתקנים של HIPAA  בענן בעזרת נהלים ותהליכים פנימיים ותכנון של סביבת IT נכונה, ועל כן יש לקבוע תכנון אסטרטגיה נכונה  ליישום רגולציית HIPAA.

היתרונות הטמונים בהסמכת תקן HIPAA

יש יתרונות רבות לכך שתהיו מוכרים כחברה או גוף מוסמך בתקן HIPAA. שכן, תוכלו להתמודד בכל מיני מכרזים של השוק האמריקאי. תוכלו להוכיח שאתם אכן ברי התמודדות עם דרישות מחמירות שונות (שכן הרגולציה כוללת דרישות מחמירות רבות). בנוסף, תקן זה יאפשר לכם להיכנס לשווקים חדשים, דבר אשר כולל כמובן את השווקים הבינלאומיים.

תקן רגולציית HIPAA

השארת פרטים לרגולציית HIPAA »

רגולציית HIPAA

 Health Insurance Probability and Accountability Act היא חקיקה אמריקאית אשר קובעת בצורה אחידה את הניהול, האחסון, ההעברה ודליפת מידע רפואי אל מול גורמים לא מורשים. מטרתו של תקן HIPAA הינה שמירת הפרטיות של המידע הרפואי על מטופלים תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות ביותר לאבטחת איכות הטיפול במטופלים. תקן HIPAA מהווה מודל להגנה על מידע רפואי ומגדירה שכל אדם זכאי לפרטיות באופן מלא בכל הנושאים הרפואיים והקשורים ברפואה האישית.

כמו כן, הרגולציה חלה על גופים העוסקים בתחום הבריאות כמו ספקי שירות הבריאות וספקי שירות של מערכות מידע רפואיות. הרגולציה הינה גמישה ולכן, מוסדות רפואיים יכולים ליישם את מדיניותה ונהליה תוך שימוש בטכנולוגיות הרלוונטיות והמתאימות לגודלו ומבנה של הארגון.

יישום והטמעת רגולציית HIPAA

בשלב ראשון של הטמעת רגולציית HIPAA, מבצעים בחינה של המערכות המכילות מידע רפואי כמו ניהול משתמשים, הרשאות, הפקת דו"חות, נתיבי בקרה וכו'. לאחר מכן, בוחנים את התשתיות של הארגון בתחום הגיבויים, וכן נבדקת ההגנה התקשורתית, מבוצעות בדיקות הקשחה, בקרה של גישת ניהול וכו'. לסיום, בוחנים את אבטחת המידע הארגוני שכוללת עדכון כלל נהלי העבודה, הדרכות של אבטחת המידע וחשיבותו, הפרדה בין נתוני זיהוי של לקוחות לבין הרשומות הרפואיות של הלקוחות, נבחנים גם תיעוד אירועים, תקינות גיבויים, התוכנית העסקית וכו'.

כמו כן, חשוב לוודא את יכולת הארגון לבצע ניהול סיכונים על מנת לזהות את הסיכונים הקיימים וגם את הסיכונים הפוטנציאליים ולהעריך בצורה אפקטיבית את רמת הסיכון, כך שניתן יהיה לטפל בהם בהקדם האפשרי.

חשוב לדעת כי העמידה בתקן HIPAA  מתבצעת בצורה עצמאית, כלומר בהצהרה עצמאית והארגון יצטרך לעמוד בתקן בהתאם לדרישות החוק.

האם רגולציית HIPAA חלה גם עליכם?

אם אתם מגדירים את עצמכם כספקי שרותי בריאות, שירותי גבייה הקשורים אל תחום הבריאות וספקים של שירותי מידע רפואי ואתם מספקים שירותים שונים בתחום הרפואי (כמו כן מידע רפואי), לשוק האמריקאי, רגולציית HIPAA חלה עליכם. למעשה, אתם מחויבים לרגולציה זו. כאן חשוב לדעת שאתם יכולים בהחלט ליישם כל מיני נהלים המתאימים לחברה שלכם, שכן הרגולציה גמישה. למעשה, יש לכם אפשרות של יישום והטמעת רגולציית HIPAA בהתאם למאפיינים של החברה שלכם, מאפיינים כמו למשל תשתית טכנולוגית, גודל החברה, עלויות, סיכונים ועוד.

דבר חשוב נוסף אותו יש לדעת הוא שעמידה בכל התקנות של HIPAA תמיד תהיה בהצהרה עצמית ולכן כדאי לשכור את שירותיהם של מומחים אשר מוכנים להתחייב שבסיומו של תהליך הייעוץ, היישום וההטמעה של הרגולציה, הם יספקו חוות דעת שהחברה שלכם אכן עומדת בדרישות ה- HIPAA.

השכרת שירותיהם של מומחים בתחום יישום והטמעת רגולציית HIPAA    

מומחים בתחום רגולציית HIPAA יוכלו לבחון את התשתיות של הארגון שלכם, לעזור לכם בכל הקשור אל עדכון נהלי מידע, בחינת תקינות כל מערך הגיבויים בחברה, בקרה בכל הקשור אל הרשאות ומשתמשים ועוד. כמו כן, המומחים יוכלו לבחון את אותה מערכת או מערכות של החברה אשר מכילות נתוני מידע רפואי. המומחים יבחנו את כל אלו ועוד וזאת על מנת לעזור לכם לבנות תכנית עבודה שבסופו של דבר תוביל ליישום והטמעת רגולציית HIPAA.

בנוסף, חשוב לדעת שעל פי הרגולציה של HIPAA , חברות צריכות להעריך את הסיכונים בחברה שלהם. כלומר, החברה צריכה לזהות את כל הסיכונים האפשריים תוך איתור כל נקודות התרופה בארגון, הערכת רמת הסיכון וטיפול בנקודות בעייתיות אלו באמצעות צמצום הסיכונים או מיגור הסיכונים. יש מצבים בהם לא ניתן לערוך בקרת סיכונים ולכן החברה צריכה לקבל את הסיכונים כפי שהם וכחלק בלתי נפרד מהתהליך וכמובן חלה חובת דיווח על כך.

יישום אבטחת מידע והטמעת רגולציית HIPAA בחברה

כל חברה או גוף העוסק במישרין או בעקיפין ברפואה חייב לוודא שכל הקבצים ומאגרי הנתונים של החברה מוגנים כראוי וזאת משום החיסיון הרפואי. מסיבה זו חשוב להשכיר את שירותיה של חברה בעלת ניסיון בכל הקשור אל אבטחת מידע רפואי. חברה המעסיקה מומחים עתירי ניסיון אשר יכולים לעזור לה ליישם ולהטמיע את כל הקשור אל HIPAA, קרי, החוק האמריקאי שקובע את מסגרת התקנים בכל הקשור אל פעולות שמירה והעברה של מידע רפואי חסוי.

כאן יועצי האבטחה של Cybersafe יגיעו אליכם לפגישה. בפגישה הם יכירו את החברה שלכם ואת כל התהליכים הארגוניים והטכנולוגיים בה. בהתאם לכל אלו הם יגיעו למסקנה באשר לסיכונים הקיימים בחברה שלכם ויעזרו לכם לטפל בנקודות התורפה וזאת על מנת לעמוד בדרישות רגולציית HIPAA. בהתאם לכל המסקנות, יוגש לכם דו"ח מקיף התואם את דרישות הרגולציה ביחס לחברה שלכם והנציג ינחה אתכם כיצד ליישם את אבטחת המידע בחברה שלכם וכיצד ליישם את כל הקשור אל הרגולציה המתבקשת.

תקן רגולציית HIPAA

⭐⭐⭐⭐⭐

🛡 שירות הטמעת תקן HIPAA עם CyberSafe

מחפשים לבצע יישום והטמעת רגולציית HIPAA בצורה יעילה וחכמה? צרו עמנו קשר, חברת סייבר סייף כאן בשבילכם עם צוות מומחים בתחום שיבצעו עבורכם את אבטחת המידע המתאימה ביותר עבור הצרכים של הארגון. צרו איתו קשר בטלפון 077-5509948

השארת פרטים לרגולציית HIPAA »